Korfbal Vereniging Elburg

Opgericht 17 november 1977

KV Elburg huldigt Reini van Tongeren

Tijdens de ledenvergadering van KV Elburg op vrijdagavond 23 maart werd Reini van Tongeren gehuldigd voor haar 40-jarig lidmaatschap.

KV Elburg bestond in november 2017 40 jaar. Reini is het enige lid van de vereniging die de 40 jaar ook heeft volgemaakt.

Voorzitter Sjaak van Riesen spelde Reini de bijbehorende speld op en reikte bloemen en een oorkonde uit.

Reini, namens de hele vereniging van harte gefeliciteerd!

 20180325reini