Korfbal Vereniging Elburg

Opgericht 17 november 1977

Beste leden, ouders, supporters en sympathisanten van KV Elburg

Kortgeleden hebben we het korfbalseizoen 2019/2020 afgesloten. Terugkijkend hebben we eigenlijk niet zo’n leuk seizoen achter de rug, althans het slot daarvan. Competitie gestopt, een lange tijd geen trainingen en pas de laatste tijd aangepaste trainingen met daarbij veel regeltjes. Leuk is anders!

Het bestuur heeft wel gemerkt dat alle maatregelen die moesten worden genomen prima geaccepteerd werden. Niemand heeft geklaagd over trainingen, wedstrijden en andere activiteiten die geen doorgang konden vinden. En dat waren er nogal wat!
Schoolkorfbal, jeugdactiviteiten, de grote verloting en de afsluiting van het seizoen konden niet doorgaan. Ook het clubhuis bleef gesloten.

Nu is het zomervakantie en het lijkt er op dat we na de zomer toch weer van start kunnen gaan met “gewone trainingen en wedstrijden”. Gelukkig maar, we kijken er allemaal naar uit! Toch moeten we er ook rekening mee houden dat sommige corona-maatregelen van kracht blijven.

Bestuur en commissies hebben de voorbereiding voor het nieuwe seizoen weer gedaan. Met de nieuwe ‘bemensing’ van de jeugdcommissie is druk overleg geweest over teamindelingen, trainers, trainingstijden enz.
Per team hebben de trainers contact met hun teamleden over de start van de trainingen enz. Dat zal medio augustus zijn. Ook is er al een hele lijst met belangrijke data gepubliceerd.

Eerst genieten we van een welverdiende vakantie. Een aantal weken rust is goed, of u en jij nu wel of niet op vakantie gaat, hier in Nederland of verder weg.

Namens het bestuur dank ik iedereen die zich het afgelopen seizoen heeft ingezet voor KV Elburg. Ik wens iedereen een fijne zomer toe en tot augustus zodat we weer gewoon “KV Elburg” kunnen zijn!

Geert de Haan
Wnd. voorzitter.