Korfbal Vereniging Elburg

Opgericht 17 november 1977

Protocol Trainingen & Competitiewedstrijden KV Elburg

Locatie: SGE ’t Huiken, Oostenlicht, LFC

In de onderstaande tekst worden de algemene en specifieke regels afspraken genoemd die gelden tijdens het betreden van een accommodatie die door KV Elburg wordt gehuurd voor trainingen en wedstrijden. Het document is voor het laatst geüpdatet op 25 oktober 2020. Het document zal aan gepast worden zodra er nieuwe maatregelen zullen gaan gelden.
Tijdens trainingen en hopelijk straks weer de competitie zullen er toezichthouders/zaalwachten zijn. Volg hun aanwijzingen op en behandel ze met respect. Ook de aanwijzingen van verhurende accommodaties zullen gevolgd moeten worden. Hiertoe behoort ook het dragen van een mondkapje (vanaf 13 jaar) in de verschillende accommodaties, tijdens de training/wedstrijd hoeft deze niet gedragen te worden.

Algemeen:
• Voor iedereen geldt de 1,5 meter afstands-eis, behalve voor:
o Personen behorend tot een gezamenlijk huishouden ( wonend op hetzelfde adres)
o Kinderen tot en met 12 jaar (tijdens trainingen hoeft de trainer geen afstand te houden)
o Kinderen van 13-17 jaar (tijdens de training dient de trainer afstand te houden)
• Heb je klachten: blijf dan thuis en laat je testen
• Ga direct naar huis als je tijdens het sporten klachten krijgt, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts. Dit geldt voor iedereen.
• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie
• Schud geen handen
• Bestuur van KV Elburg is aanspreekpunt voor de gemeente aangaande het sporthalgedeelte en de tribune. De beheerder SGE is aanspreekpunt aangaande de overige ruimtes in het Huiken. Tijdens competitie zaterdagen en trainingen zal er een persoon (ouder, volwassen lid of kaderlid KV Elburg) aangewezen worden als Corona coördinator/zaalwacht. Deze vrijwilliger zal zoveel als mogelijk toezicht houden op het naleven van de regels. Op dit moment ligt de competitie stil
• Ben je klaar met je sport en/of het uitoefenen van je vrijwilligerstaak, dan tel je mee als publiek, tenzij je de accommodatie gaat verlaten.
• Dit protocol zal gedeeld worden met alle leden van KV Elburg en medewerkers SGE.
• Dit protocol zal zichtbaar aanwezig zijn in de locatie: “ het Huiken”.

1. Sport:
• Mag je binnen sporten? Ja, dat mag. Neem de 1,5 meter in acht. Tijdens trainingen van de 18+ leden (Senioren, Midweek, Recreanten) mogen er maximaal 30 personen in de zaal zijn. In groepjes van 4 mag gesport worden op 1,5 meter afstand. Bij de 4 personen moet duidelijk zijn dat ze bij elkaar horen.
Bij de trainingen/partijtjes van de jeugd mogen alleen trainers/scheidsrechters/toezichthouder aanwezig zijn in maximaal groepjes van 4 volwassenen, maximaal 30 personen in de zaal.
• In het Huiken is plek voor 8 personen per kleedkamer op 1,5 meter afstand. Op wedstrijddagen zijn kleedkamers gesloten, dit omdat 8 personen in de kleedkamer niet realistisch te handhaven is. Bij trainingen wordt nadrukkelijk geadviseerd om thuis om te kleden en te douchen, Op dit moment zijn alle kleedkamers gesloten. Jassen/tassen moeten worden meegenomen naar de zaal)Moet je de kleedkamer door naar de zaal (LFC, Oostenlicht) dan is dit bedoeld als looproute en niet voor spullen. Neem vanaf huis drinken mee en ga daar naar de wc. Wc’s zijn niet overal te gebruiken en dan nog alleen beperkt
• Het laatste team dat een veld verlaat dient ook de palen licht te reinigen. (reiniging en doekjes staan in de KV Elburg kast in het materiaalhok)
• Trainers hoeven geen afstand van 1,5 meter aan te houden tot sporters tot en met 12 jaar
• Boven de 13 jaar moet er wel 1,5 meter gehouden worden.
Onderstaande geld voor competitie
• Vermijd zoveel mogelijk contactmomenten zoals een wissel of een overwinningsmoment
• Reservespelers en trainers dienen buiten het veld 1,5 meter aan te houden
• Houdt tijdens inlopen en warming-up zoveel mogelijk de 1,5 meter aan. Warm lopen op de gang zal niet gaan in verband met de looprichtingen.
• Spreekkoren of schreeuwen is niet toegestaan tijdens de aanwezigheid in de sporthal
• Bij binnenkomst in de centrale hal van ‘t Huiken zullen teams begeleid worden naar zaal 2+3. Hier kan men van schoeisel wisselen. Er zal middels begeleiding toegang gegeven worden tot het veld waar gespeeld zal worden.
• Bij het verlaten van het veld en kleedkamer zal men de markering naar buiten moeten volgen. De zaalwacht zal aangeven wanneer men de zaal mag verlaten. Het is niet toegestaan om direct “binnendoor” naar de horeca te gaan
• Tijdens wedstrijddagen zijn de kleedkamers niet in gebruik voor alle bezoekende en KV Elburg sporters. Alle sporters kleden zich thuis om.

2. Publiek:
Publiek is niet welkom. Als competitie weer hervat wordt zal er gekeken worden welke regels op dat moment gelden. Eventueel kunnen we gebruikmaken van livestreams

Onderstaande horecaregels waren geldend voor het Huiken, verwachting is dat deze regels zullen blijven gelden als de horeca weer open mag. We verwachten van onze leden dat ze de aanwijzingen zullen volgen van de verhurende locaties, zowel bij thuis als wedstrijden waar we te gast zijn.

3. Algemene Horecaregels:
• Gasten moeten 1,5 meter afstand kunnen bewaren en een aangewezen zitplaats hebben.
• De grootte van de locatie bepaalt hoeveel mensen geplaatst kunnen worden.
• Daarnaast worden alle bezoekers gevraagd zich te registreren. Bezoekers laten op vrijwillige basis naam- en contactgegevens achter, zodat de GGD contact kan opnemen bij een besmetting die verband houd met de horecagelegenheid.
• Registratie gegevens: volledige naam-datum en aankomsttijd-e-mailadres-telefoonnummer en toestemming voor het bewaren van de gegevens van max. 14 dagen. Daarna is de horecaondernemer verplicht de gegevens te vernietigen
• Een persoon kan verwijderd worden uit de horecagelegenheid bij het herhaaldelijk niet opvolgen van de ( huis)regels.
• De afstand tussen de tafels en stoelen moet ingericht zijn op afstand van 1,5 meter van de betreffende personen
• Mensen mogen gebruik maken van de toiletten zolang het mogelijk is om de 1,5 meter afstand te bewaren

4. Locatie Huiken:
• Op het plein en in zaal 1 zijn blokken van twee tafels met 4 stoelen. Alleen op deze plaatsen mag gedronken of gegeten worden. Het verplaatsen en/of aanschuiven van stoelen is niet toegestaan. Het is verplicht om te zitten dus ook niet bij een tafel gaan staan om te praten. Ruil in zo’n geval even van plaats met iemand aan het tafelblok.
• Als er meerdere mensen wachten om een bestelling te kunnen doen bij een kassa, dient men een nummer te trekken en plaats te nemen. Op het moment dat dit nummer om wordt geroepen en/of zichtbaar wordt op een display, mag je naar de vrije kassa lopen om een bestelling te doen en deze daarna meenemen.
• Voor snacks ontvang je bij de bestelling een apart nummer. Op het moment dat deze bestelling klaar is, wordt deze in het midden van de bar neergezet en wordt het nummer van de snackbestelling omgeroepen.
• In afwijking van de algemene horecaregels hoeven horecabezoekers zich niet te registreren als de persoonsgegevens, via een bij ’t Huiken bekende vereniging of persoon, te achterhalen zijn. In de praktijk zal dit betekenen dat alleen mensen die komen halen en brengen zich dienen te registreren, tenzij deze mensen ook te achterhalen zijn bij het uitspelende team.
• Er zijn markeringen aangebracht om zo duidelijk mogelijk te maken wat looproutes e.d. zijn.
• Er zal zoveel mogelijk worden schoongemaakt door SGE. Aandacht zal er zijn voor deurklinken, toiletten, automatische deurvergrendeling etc.
• Draag een mondkapje bij het betreden van ’t Huiken.

 

Opmerking: De teams van KV Elburg spelen/trainen in verschillende zalen. Soms moet de kleedkamer gepasseerd worden om in de zaal te komen, volg de looproute en ga niet in de kleedkamer omkleden!