Korfbal Vereniging Elburg

Opgericht 17 november 1977

KV Elburg huldigt haar trouwe leden

Op maandag 13 september hield KV Elburg haar (uitgestelde) ledenvergadering. De vaste punten, zoals de jaarverslagen inclusief het financiële gedeelte werden vlot afgewerkt.

Het was wel duidelijk dat alle overheidsmaatregelen, inclusief die van de gemeente Elburg, de vereniging financieel door de corona crisis hebben geloodst.

Verder stond op de agenda het voorstel van het bestuur om de accommodatie van de vereniging op het Burg. Bode sportpark “rookvrij” te verklaren.

Het voorstel werd met algemene stemmen aangenomen en is met onmiddellijke ingang ingegaan.

De vergadering werd besloten met de traditionele huldiging van trouwe leden. Dit jaar waren 25 jaar lid: Wim van Riesen, Nynke Brouwer-de Haan, Jurgen van Norel en Ragnild Steert.

Veertig jaar lid waren Els Kamphuis-van Dorp, Gerry de Haan-Nauta, Hans van Renselaar en Geert de Haan.

Allemaal kregen ze de versierselen opgespeld en er was voor iedereen een boeket bloemen.

Ze werden natuurlijk hartelijk bedankt voor hun langdurig lidmaatschap en betrokkenheid bij KV Elburg.

Natuurlijk werd er na afloop gezellig nagepraat.

IMG 5008