Korfbal Vereniging Elburg

Opgericht 17 november 1977

Corona maatregelen zoals ze zijn gepubliceerd op knkv.nl

Vanaf zaterdag 13 november zijn er aangescherpte maatregelen ingevoerd. Voor het deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden voor 18 jaar en ouder in binnensportaccommodaties is het coronatoegangsbewijs (CTB), oftewel de QR-code verplicht.

Daarnaast blijven de basisregels blijven onverminderd van belang, ook als je al gevaccineerd bent. De basisregel ‘1,5 meter afstand houden’ is van toepassing daar waar er geen CTB van toepassing is.

Hier vind je de actuele informatie die uitgaat van de per 13 november geldende maatregelen. Dit is een samenvatting met de belangrijkste punten uit het protocol van NOC*NSF.

De basis voor het KNKV is het protocol van NOC*NSF .
- De algemene richtlijnen, gebaseerd op de landelijke maatregelen:
- heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
- ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
- was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
- schud geen handen;
- neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;

Vrijwilligers
Vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven geen CTB te tonen voor het uitoefenen van hun taak. Denk hierbij aan trainers, coaches, scheidsrechters, onderhoudsmedewerkers en alle overige vrijwilligers. Voor het betreden van de horecaruimte/kantine dient wel een CTB getoond te worden.

Een ouder/begeleider van een sporter met beperking hoeft geen CTB te tonen.
Voor ouders bij jeugdteams volgen wij de tekst zoals door NOC*NSF gepubliceerd:

Wat zijn de regels als ik mijn kind naar een training of wedstrijd rijd?
In z’n algemeenheid roepen wij op om het aantal rijouders tot een minimum te beperken. Rijouders die jonge sporters vervoeren naar een wedstrijd van een uitspelend team of omdat de betrokken sportaccommodatie ver weg is gelegen van hun woonplaats (bijv. bij schaatsaccommodaties) zijn in dat geval functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen CTB te tonen.

Publiek
Er is geen publiek welkom.

Horeca/kantine
De horecavoorziening kan open tussen 06.00 en 20.00 uur. Voor het toegang krijgen tot sportkantines is vanaf 18 jaar een CTB nodig.

Controle & handhaving
Stem met de beheerder van de accommodatie af wie en op welke wijze verantwoordelijk is voor de controle op het coronatoegangsbewijs. Deze controle vind plaats bij de ingang van de locatie.

Ga indien nodig met de gemeente in gesprek op welke manier je hulp kunt krijgen bij de controle op het coronatoegangsbewijs;

Eenmalig controleren volstaat niet, er moet voorafgaand aan elke activiteit (training/wedstrijd) opnieuw gecontroleerd worden.

Ga bij de controle niet zelf in discussie indien niet noodzakelijk en schakel in overleg met de gemeente handhaving in. Maak hierover duidelijke afspraken met gemeente over hoe te handelen bij excessen bij de controle op CTB.

Auto

De rijksoverheid heeft geen beperkingen meer opgelegd aangaande het samen reizen in een auto naar uitwedstrijden en/of trainingen. Neem ook hier het gezonde verstand in acht en maak zelf de afweging wat wenselijk is.