Korfbal Vereniging Elburg

Opgericht 17 november 1977

Beste leden en iedereen die zich verbonden voelt met Elburg

Het korfbalseizoen is opnieuw onderbroken door nieuwe coronamaatregelen van de regering. De komende weken ligt alles stil, terwijl er tot nu toe, op beperkte schaal, toch nog getraind en gespeeld kon worden. Heel erg jammer maar het is nu niet anders. We moeten met zijn allen het geduld opbrengen en de maatregelen volgen zolang die nodig worden geacht. Het bestuur overlegt natuurlijk regelmatig welke maatregelen er binnen de vereniging moeten worden genomen.

Ondanks alle maatregelen gebeurt er achter de schermen toch nog best veel. Tijdens de laatste bestuursvergadering van 2021 hebben we afscheid genomen van Rianca Wemermans. Rianca blijft actief binnen de activiteitencommissie maar niet meer als voorzitter. Het bestuur bestaat momenteel uit zeven personen en daar kunnen nog twee bij. Ook de TC senioren/junioren kan nog versterking gebruiken. De secretaris en penningmeester hebben hun zaken prima op orde. De ledenadministratie werkt secuur aan de juiste administratie van alle leden.

De vereniging heeft er in 2021 veel vrijwilligers erbij gekregen. Natuurlijk zijn er nog steeds vrijwilligers nodig maar een groot deel van de leden (van 15 jaar en ouder) is op één of andere manier actief voor de vereniging. Ook ouders zetten zich in. Dat geeft hoop voor de toekomst!

De sponsorcommissie is goed op dreef met een aantal nieuwe leden. Alle sponsoren worden rondom de feestdagen bezocht met een attentie. Zorgen hebben we natuurlijk over de gezondheid van Dick van den Berg. Dick, je bent in onze gedachten!

Met enkele nieuwe leden is de kledingcommissie ook weer op sterkte.

De jeugdcommissie zorgt ervoor dat de jeugdafdeling goed blijft draaien. Het is veel werk maar het gaat prima. In deze coronatijd zijn er veel wijzigingen in het competitieschema. Veel werk voor Hennie Hendricks, onze wedstrijdsecretaris!

Voor de kantinecommissie en de onderhoudscommissie zijn de wintermaanden een rustige tijd. De ‘bemensing’ van de commissies ziet er goed uit maar daar kunnen altijd meer vrijwilligers bij.

De communicatiecommissie heeft enkele wijzigingen ondergaan. Met drie nieuwe leden er bij kunnen de werkzaamheden voor de website en facebook beter worden verdeeld.

De activiteitencommissie kon nog een daverende feestavond organiseren in oktober, net voordat de coronamaatregelen weer strenger werden. Verder loopt momenteel weer de jaarlijkse verloting. De actie bij de PLUS in winkelcentrum is afgesloten met een prima resultaat.

De scheidsrechterscommissie is op sterkte en heeft plannen gemaakt voor de nabije toekomst, ondermeer de ‘doorstart’ van de KorfbalMasters.

U merkt dat er genoeg te doen is bij KV Elburg maar we willen graag meer. Gewoon

weer de draad oppakken met training, wedstrijden spelen en activiteiten organiseren. We hopen dat dit in 2022 weer kan!

Namens het bestuur dank ik iedereen die zich op wat voor manier dan ook heeft ingezet voor KV Elburg. Voor alle leden en iedereen die zich betrokken voelt bij KV Elburg: fijne kerstdagen en een voorspoedig 2022!

Namens het bestuur,

Geert de Haan.

20211216 145055