Korfbal Vereniging Elburg

Opgericht 17 november 1977

Een Nieuwjaar, welkom 2022!

Dit is een wel heel uitbundig begin over de start van 2022. Ook een jaar geleden waren we vol verwachting en hoop op een nieuw jaar na alle corona perikelen. Eigenlijk zitten we nog steeds in het zelfde schuitje maar zonder hoop geen toekomst toch?


Ook dit jaar geen Nieuwjaarsbijeenkomst. Daarom begin ik er mee om alle leden, ouders, vrijwilligers, sponsoren en andere belangstellende van onze vereniging het allerbeste toe te wensen voor het nieuwe jaar, zowel privé, maatschappelijk als sportief.


We kijken als bestuur, als korfbalvereniging uit naar het nieuwe jaar. Wie weet wordt alles anders en kunnen we snel weer korfballen, in de zaal of op het veld.


Onze gemotiveerde trainers willen weer graag aan de slag met hun team, de commissies willen weer plannen maken. We kijken weer uit naar het spelen van competitiewedstrijden maar hoe lang we daar nog op moeten wachten? We weten het niet. Het is ongewis hoe lang deze lockdown nog duurt en of de zaalcompetitie nog (voor een deel) wordt gespeeld.


Plannen zijn er genoeg. Natuurlijk willen we weer meer activiteiten voor de leden organiseren, iets wat de laatste jaren minder mogelijk was. Natuurlijk willen we weer graag onze vereniging promoten met activiteiten zoals bijvoorbeeld het schoolkorfbaltoernooi. Natuurlijk willen we het aantal vrijwilligers op peil houden. Plannen voor de accommodatie zijn er ook. Renovatie van het dak en verplaatsen van de ingang aan de veldzijde staan op het verlanglijstje.
Onze sponsoren zijn trouw aan de vereniging en daar zijn we heel trots op. Natuurlijk willen we dat bestand uitbreiden.


Natuurlijk willen we graag dat de kantine weer het ‘hart’ van de vereniging wordt. Wat zou het mooi zijn als we straks in juni een mooie slotdag kunnen houden om het seizoen al te sluiten en begin september weer een startdag.
Belangrijk blijft dat de leden zich goed voelen bij KV Elburg en een ambassadeur zijn voor de verenging. Sportieve resultaten zijn belangrijk en daar kijken we naar uit maar daarbij gaan sfeer en gezelligheid hand in hand. Zo gaan we het nieuwe jaar in.

Namens het bestuur wens ik iedereen een sportief en sfeervol 2022.


Geert de Haan.