Korfbal Vereniging Elburg

Opgericht 17 november 1977

Corona protocol

 

KORFBALVERENIGING ELBURG

 

Korfbal specifiek protocol: ‘Protocol verantwoord sporten kinderen t/m 12 jaar en jeugd t/m 18 jaar’ (versie 04-05-2020); de basis is het protocol zoals uitgebracht door het KNKV.

Dit protocol is gericht op het organiseren van gemeenschappelijke trainingsactiviteiten voor de korfbalsport binnen de geldende verordeningen in verband met de strijd tegen het coronavirus. 

Het hieronder beschreven korfbal specifieke protocol bestaat uit de volgende punten: 

 • Algemeen 
 • Corona-coördinator 
 • Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar 
 • Leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar 
 • Attributen en voorwerpen 
 • Accommodatie 
 • Voor trainers en coaches van de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar 
 • Voor sporters 
 • Voor ouders/verzorgers 

Algemeen 

 • Het RIVM maakt in de richtlijnen onderscheid in twee leeftijdsgroepen: een leeftijdsgroep tot en met 12 jaar en een leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar; 
 • Het KNKV raadt aan om de teams uit dezelfde leeftijdscategorieën op één avond te laten trainen; 
 • Het KNKV raadt aan om op voorhand een duidelijk trainingsschema te maken (welk team traint waar en wanneer)
 • Met ‘een korfbalveld’ wordt bedoeld: een speelveld van 40 x 20 meter; KV Elburg heeft dus twee velden ter beschikking.

Corona-coördinator:

Als ‘Corona-coördinatoren’ functioneren de bestuursleden en leden/ouders die zich hiervoor hebben aangemeld.

Deze personen zorgen voor een juiste toepassing van de protocollen zoals opgenomen in dit document.

Tijdens de training zijn de trainers verantwoordelijk voor de sport specifieke veiligheid, met name toezicht houden op de afstand van 1,5 meter .

Leeftijdscategorie tot en met 12 jaar 

 • Op een korfbalveld van 40 x 20 meter zijn maximaal 20 spelers actief; voor KV Elburg zijn dus 2 velden beschikbaar.
 • De trainingen worden gehouden met een half uur er tussen 
 • Onderlinge wedstrijdjes zijn toegestaan; 
 • Toiletgang is niet mogelijk; alleen in uiterste noodzaak; ga dus voor de training thuis naar de WC;
 • Op één korfbalveld zijn maximaal vier trainers aanwezig; 
 • Neem je eigen bidon mee;
 • De trainers houden anderhalve meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar.
 • Voor en na de training worden de handen gedesinfecteerd; 

Leeftijdscategorie 13 tot en met 18 jaar 

 • De spelers en speelsters dienen voor, tijdens en na de trainingen 1,5 meter afstand van elkaar te houden; 
 • Op één korfbalveld van 4 x 20 meter zijn maximaal 16 spelers; voor KV Elburg zijn dus 2 velden beschikbaar;
 • De trainingen worden gehouden met een half uur er tussen 
 • Geen gebruik van het toilet; ga dus voor de training thuis naar de WC;
 • Neem je eigen bidon mee;
 • De trainers houden 1,5 meter afstand ten opzichte van de kinderen en elkaar. 
 • Voor en na de training worden de handen gedesinfecteerd;

Attributen en voorwerpen 

 • Het sportmateriaal (korfbalpalen/manden, ballen en overig gebruikt materiaal zoals pilonnen) wordt voor en na iedere training gereinigd met desinfectiemiddel; 
 • De vereniging is verantwoordelijk voor de reiniging met desinfectiemiddel; 
 • Laat iedereen zijn of haar eigen bidon meenemen en alleen daaruit drinken. 

Accommodatie 

 • iedereen komt zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar de trainingsaccommodatie; de ingang is via het bruggetje terwijl de fietsen in de fietsenstalling voor het bruggetje worden geplaatst; de fietsen gaan dus niet mee de brug over;
 • ouders/verzorgers die hun kind brengen en halen doen dat voor het bruggetje en komen niet over het bruggetje c.q. op de accommodatie;
 • we werken met verschillende start- en eindtijden van trainingen; het schema wordt bekend gemaakt na overleg met voetbalvereniging ESC;
 • spelers komen maximaal 5 minuten voor aanvang van de training naar het korfbalveld; na het trainen verlaten zij direct het veld weer;
 • op het korfbalveld zijn looproutes aangegeven naar de velden; veld 1 is het voorste veld; veld 2 is het achterste veld; 
 • er staan op verschillende plekken desinfectiemiddelen op / bij het korfbalveld; gooi de papieren handdoekjes in de prullenbakken; 
 • de sporters, coaches en begeleiders kleden zich thuis om en douchen thuis; de accommodatie is gesloten, evenals het terras; 

Concrete regels per doelgroep (trainers, sporters en ouders/verzorgers). 

Voor trainers en coaches van de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar 

 • Bereid je training goed voor met betrekking tot de 1,5 meter afstand die je moet garanderen; 
 • Zorg dat er zo min mogelijk materialen gedeeld worden; 
 • Train zoveel mogelijk in vaste tweetallen; 
 • Train met één tweetal de gehele training op dezelfde plek met dezelfde materialen; 
 • Maak vooraf de regels aan de kinderen duidelijk, met name dat ze 1,5 meter afstand dienen te hanteren; 
 • Laat kinderen niet eerder komen dan vijf minuten voor aanvang van de training en laat ze direct na afloop vertrekken; 
 • Zorg dat er geen toeschouwers zijn bij de training; 
 • Zorg dat onder toezicht van de Corona-coördinator de sportmaterialen voor en na de training gedesinfecteerd worden. 

Voor sporters 

 • Houd 1,5 meter afstand; 
 • Kom alleen naar de sportaccommodatie als je training hebt; 
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training op de accommodatie; 
 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C°); 
 • Blijf thuis als iemand in je huis koorts heeft (vanaf 38°) en/of benauwdheid; 
 • Schud geen handen; 
 • Maak tijdens het sporten gebruik van eigen materiaal zoals sportkleding en bidons; 
 • Ga voorafgaand aan de training thuis naar het toilet; 
 • Was voorafgaand aan de training je handen, minimaal 20 seconden met desinfectiemiddel; 
 • Verlaat direct na het sporten de accommodatie; 
 • Volg de aanwijzingen van de Corona-coördinatoren en de trainers op. 

Voor ouders/verzorgers 

 • Meld je kind(eren) (alle leeftijden) tijdig aan voor de trainingen bij zijn/haar eigen trainer, zodat de vereniging rekening kan houden met de toestroom; 
 • Kom alleen met je kind(eren) of kom met personen uit je huishouden; 
 • Indien je kind(eren) gebracht moet(en) worden, breng je kind(eren) zoveel mogelijk op eigen gelegenheid naar het korfbalveld, liefst te voet of met de fiets en anders met de eigen auto; zet ze af en haal ze weer op voor het bruggetje bij het toegangspad;
 • Als ouder/verzorger heb je geen toegang tot de sportaccommodatie. Dit geldt zowel voor, tijdens als na de training van je kind(eren). 
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang van de training; 
 • Volg altijd de aanwijzingen op van de vereniging, bijvoorbeeld van de trainers, begeleiders en/of Corona-coördinatoren. 
 • Haal direct na de sportactiviteit je kind(eren) op bij de sportaccommodatie. Zorg ervoor dat dit moment zo kort mogelijk is.